دسته: پادکست

در این بخش سعی بر آن است که تا آموزش های کوتاه و مفید در قالب پادکست صوتی ارائه شود تا در زمان هایی که وقت کافی برای مطالعه ندارید نیز بتوانید بازار را به خوبی یادگرفته و همواره گامی رو به جلو بردارید.

شما در این بخش با استفاده از پادکست هایی که در پایین ارائه شده است خواهید آموخت چطور یک تحلیلگر حرفه ای باشید.