ما در این فیلم آموزشی قصد داریم که روی یک مثال نموداری مفهوم مهم استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم چرا که بدون داشتن استراتژی معاملاتی هیچگاه نمی توانیم یک معامله خوبی داشته باشیم و قیمت خرید و فروشمان هیچگاه به صورت بهینه نخواهد بود.