الگوی سر و شانه از دیگر الگو های مهم تحلیل تکنیکال می باشد که معمولا در انتهای روند ها ظاهر می شود و نشان دهنده ی تغییر روند یک سهم می باشد.

ما کلا دو نوع الگو ی سر و شانه داریم:

1- سر و شانه ی سقف: این الگو معمولا در انتهای روند های صعودی شکل می گیرد و نشانگر این است که احتمالا به زودی سهم وارد روند اصلاحی خواهد شد.

الگوی سر و شانه ی سقف از 3 قله ی متوالی تشکیل شده است که قله ی وسطی به عنوان سر الگو و قله های کناری به عنوان شانه های چپ و راست در نظر گرفته می شوند.

2- سر و شانه کف: این الگو معمولا در انتهای روند های نزولی شکل می گیرد و نشانگر این است که احتمالا به زودی سهم وارد روند صعودی خواهد شد.

الگوی سر و شانه ی کف از 3 دره ی متوالی تشکیل شده است که دره ی وسطی به عنوان سر الگو و دره های کناری به عنوان شانه های چپ و راست در نظر گرفته می شوند.

الگو های سر و شانه یکی از آسان ترین راه ها جهت شناسایی تغییر روند یک سهم می باشند و با کمی تمرین و تکرار به راحتی می توان آن ها را در نمودار تشخیص داد.