الگوی کنج یکی از مهمترین الگو های نموداری می باشد که معمولا در میانه ی روند ها ظاهر می شود و اکثر اوقات به ما هشدار ادامه ی روند اولیه سهم را صادر می کند. این الگو معمولا در دسته ی الگو های ادامه دهنده جای می گیرد.

ما کلا دو نوع الگو کنج داریم:

الگوی کنج بالا رونده : در صورتی که روند اولیه سهم نزولی باشد و سپس این الگو شکل بگیرد آن موقع به ما هشدار ادامه ی روند نزولی صادر می شود.

الگوی کنج پایین رونده : در صورتی که روند اولیه سهم صعودی باشد و سپس این الگو شکل بگیرد آن موقع به ما هشدار ادامه ی روند صعودی صادر می شود.

 

شکل کلی این الگو به شکل یک مثلث می باشد که دو تا خط روند بالایی و پایینی این الگو معمولا در خلاف جهت شیب روند اولیه سهم می باشند.

 

این فیلم را نیز مشاهده بکنید: آموزش الگوی سر و شانه

همانطور که گفتیم این الگو معمولا در میانه ی روند ها ظاهر می شود و یک الگوی ادامه دهنده می باشد ولی برخی اوقات می تواند مانند یک الگوی برگشتی عمل بکند که برای تشخیص این موارد نیاز است که با مبحث امواج الوت آشنا باشید ولی در کل همانطور که اشاره کردم این الگو اکثر اوقات به ما هشدار ادامه ی روند را صادر می کند.