دسته: تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا تحلیل نموداری قیمت یکی از مهمترین جنبه های تحلیل کردن می باشد.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید اهداف قیمت و همینطور نقطه ی بازگشت قیمت را در هنگام نزول به دست بیاورید بنابرین آموختن تکنیکال یک امر بسیار اساسی برای معامله کردن هست و به نوعی سلاح معامله گر به شمار می آید.

شما در این بخش با استفاده از مطالبی که در پایین ارائه شده است خواهید آموخت چطور یک تحلیلگر حرفه ای تکنیکال باشید.