دسته: تابلو خوانی

ما با استفاده از ابزار تابلو خوانی می توانیم قدرت خریداران و فروشنده ها را اندازه بگیریم.قدرت خریدار یا فروشنده تاثیر بسزایی در شروع روند ها دارد و با استفاده از این ابزار می توانیم هنگام آغاز شدن روند صعودی یا نزولی متوجه آن بشویم.

شما در این بخش با استفاده از مطالبی که در پایین ارائه شده است خواهید آموخت چطور یک تابلوخوان خوب باشید.