همیشه یکی از دغدغه های معامله گران این بوده است که کدام سهم مناسب روند های صعودی می باشد و همینطور چه شرکتی می تواند ایده آل ترین انتخاب برای یک سرمایه گذاری باشد.

ما در این فیلم آموزشی قصد داریم ویژگی های یک سهم مناسب از لحاظ تابلوخوانی را آموزش بدهیم.